Verkkokurssi vai kirjallinen etäkurssi?

Verkkokurssi

Verkkokurssilla oppilas opiskelee Kulkuri-verkkokoulussa yhdessä muiden ulkomailla asuvien oppilaiden kanssa. Verkkokoulun lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja päättyy toukokuun lopussa. Tehtäviä tehdään verkkokoulun Peda.net-ympäristössä, joka on suljettu. Verkkokoulussa on

– kurssisivut, joilla ovat opiskeluohjeet ja sisällöt sekä
– oppilaan oma tila, jota oppilas itse hallinnoi ja jonne hän voi myös tehdä osan kurssin tehtävistä.

Verkko-opiskelu on yhteisöllistä: oppilaat keskustelevat ja osallistuvat muutaman kerran vuodessa reaaliaikaiselle nettitunnille. Nettitunnilla oppilaat ja opettaja tapaavat verkkoneuvotteluohjelman avulla.

Verkkokurssilainen tarvitsee kotona ohjaavan aikuisen, joka auttaa tarvittaessa ja pitää huolen siitä, että opiskelu etenee ja kaikki tehtävät tulevat tehdyiksi. Lue lisää vanhemman roolista verkkokoulussa.

Suomen kielen ja kirjallisuuden verkkokurssi etenee kuukauden jaksoissa. Muilla verkkokursseilla oppilas voi edetä omassa tahdissaan, mutta kurssimaksu on voimassa vain yhden lukuvuoden ajan. Kaikilla verkkokursseilla ei tarvita oppikirjaa lainkaan tai se voi olla mikä tahansa ko. oppiaineen kirja. Suurin osa verkkokursseista on tehty tiettyyn oppikirjaan, joka oppilaan on hankittava. Ilmoittautumislomakkeesta näkyy, tarvitaanko kurssilla kirjaa vai ei.

Tutustu Verkkokoulun näyteikkunaan!

Kirjallinen etäkurssi

Kirjallinen etäopiskelukurssi koostuu opiskeluoppaasta, opettajalle lähetettävistä etätehtävistä ja etäopettajapalvelusta.

Opiskeluoppaat on alaluokilla kirjoitettu oppilasta ohjaavalle aikuiselle, yläluokilla oppilaalle itselleen. Opiskelua ohjaamaan tarvitaan aina aikuinen, niin verkkokursseilla kuin kirjallisilla etäkursseilla, sekä ala- että yläluokilla. Opettajalle lähetettävät etätehtävät voi postittaa tai skannata ja lähettää pdf-tiedostoina sähköpostilla.

Oppilas tarvitsee aina oppikirjan ja usein myös tehtäväkirjan. Oppaat ja tehtävät on tehty tiettyihin oppikirjoihin. Ilman niitä tai joillakin muilla kirjoilla opiskelu on hankalaa. Kirjallisen etäkurssin opiskelun voi aloittaa milloin vain ja opiskella omassa tahdissa.

Kirjallisia etäkursseja ei enää päivitetä uuden, syksyllä 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisiksi, joten ne poistuvat valikoimasta vähitellen.