Lapsi käy paikallista koulua

Miksi Kulkuriin?

Kulkuri täydentää paikallisen tai kansainvälisen koulun opintoja. Tärkein aine ulkomailla asuvalle lapselle on äidinkieli.

Kulkurissa lapsi oppii äidinkieltä

Oman äidinkielen kehittäminen ja ylläpitäminen ulkomailla on tärkeää. Äidinkieli on ajattelun, tunteiden ja itseilmaisun kieli. Kun lapsi opiskelee Kulkurissa äidinkieltä,

  • suomen kielen sanavarasto säilyy ja rikastuu,
  • ajattelukieli kehittyy,
  • lapsen suomalainen identiteetti vahvistuu,
  • paluu takaisin suomalaiseen kouluun helpottuu ja
  • yhteydet Suomeen säilyvät.

Hyvillä äidinkielen taidoilla on positiivinen vaikutus myös muiden kielten oppimiseen ja yleiseen koulumenestykseen.

Äidinkielen opiskelulla on merkitystä myös nuoren tulevaisuuden ja jatko-opintojen kannalta. Kun ulkomailla asuva suomalainen nuori hakee suomalaiseen yliopistoon muulla kuin suomalaisella yo-todistuksella, hänen on todistettava suomen kielen taitonsa. Suorittamalla hyväksytysti suomen kielen ja kirjallisuuden päättökokeen 9. luokan kurssin päätteeksi, Kulkurin oppilas saa todistuksen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta (= yksittäisen aineen päättötodistus). Todistuksella voi osoittaa suomen kielitaidon suurimmassa osassa yliopistoja ja tiedekuntia.

Lue lisää sivulta Äidinkieli on lapsen tärkein kieli

Muita aineita, joiden opiskelua voi harkita:

  • Ruotsin kieli (opiskelu alkaa Suomessa 6. luokalla)
  • Suomen historia (Kulkurissa voi valita pelkän Suomen historian, opiskelu alkaa Suomessa 5. luokalla)
  • Yhteiskuntaoppi
  • 7. luokan pakolliset kurssit taito- ja taideaineista: kotitalous, kuvataide, käsityö ja musiikki (päättöarvosanat annetaan pakollisista kursseista)

Kun lapsi käy paikallista tai kansainvälistä koulua, muiden aineiden opiskelua harkittaessa on aina otettava huomioon lapsen voimavarat ja jaksaminen, motivaatio sekä opiskeluun käytettävissä oleva aika.