Lapsi käy paikallista koulua

Miksi Kulkuriin?

Kulkuri täydentää paikallisen tai kansainvälisen koulun opintoja. Tärkein aine ulkomailla asuvalle lapselle on äidinkieli.

Kulkurissa lapsi oppii äidinkieltä

Oman äidinkielen kehittäminen ja ylläpitäminen ulkomailla on tärkeää. Äidinkieli on ajattelun, tunteiden ja itseilmaisun kieli. Kun lapsi opiskelee Kulkurissa äidinkieltä,

  • suomen kielen sanavarasto säilyy ja rikastuu,
  • ajattelukieli kehittyy,
  • lapsen suomalainen identiteetti vahvistuu,
  • paluu takaisin suomalaiseen kouluun helpottuu ja
  • yhteydet Suomeen säilyvät.

Hyvillä äidinkielen taidoilla on positiivinen vaikutus myös muiden kielten oppimiseen ja yleiseen koulumenestykseen.

Lue lisää sivulta Äidinkieli on lapsen tärkein kieli

Muita aineita, joiden opiskelua voi harkita:

  • Ruotsin kieli (opiskelu alkaa Suomessa 6. luokalla)
  • Suomen historia (Kulkurissa voi valita pelkän Suomen historian, opiskelu alkaa Suomessa 5. luokalla)
  • Yhteiskuntaoppi
  • 7. luokan pakolliset kurssit taito- ja taideaineista: kotitalous, kuvataide, käsityö ja musiikki (päättöarvosanat annetaan pakollisista kursseista)

Kun lapsi käy paikallista tai kansainvälistä koulua, muiden aineiden opiskelua harkittaessa on aina otettava huomioon lapsen voimavarat ja jaksaminen, motivaatio sekä opiskeluun käytettävissä oleva aika.