Siirtyminen etäopetukseen

Kun lähiopetus ei onnistu, Kulkurissa voi opiskella etänä

Jos mahdollista, lapsen on ulkomaillakin hyvä mennä paikalliseen tai kansainväliseen kouluun. Koulussa hän oppii asuinmaan kielen ja saa ikäisiään kavereita.

Aina tämä ei ole mahdollista. Paikkakunnalla ei ehkä ole kansainvälistä koulua tai se on liian kallis, eikä paikallinen koulu vastaa tarkoitusta (esimerkiksi kehittyvissä maissa). Jos oppilas muuttaa ulkomaille yläkoulun viimeiselle luokalle, eikä osaa koulun kieltä, voi olla järkevää käydä koulu loppuun suomeksi ja saada suomalainen päättötodistus.

Kulkurissa voi opiskella alakoulussa kaikkia pakollisia lukuaineita. Yläkoulussa voi opiskella kaikkia pakollisia aineita ja saada tarvittaessa päättötodistuksen erityisessä tutkinnossa (tutkinnon vastaanottaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu).

Kulkuri sopii parhaiten kokonaisen lukukauden tai lukuvuoden opiskeluun.

Kulkuriin paikallisesta tai kansainvälisestä koulusta?

Jos lapsi siirtyy Kulkurin etäopetukseen kansainvälisestä tai paikallisesta koulusta, ota huomioon, että eri maiden opetussuunnitelmat voivat olla hyvin erilaiset. Koulukielen vaihtaminen on vaativaa, ja lapsi tarvitsee aikuisen tukea opiskelussa.

Yläkoulun viimeisillä luokilla (8. – 9. luokat) emme suosittele vaihtamaan lapsen koulukieltä, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi jatko-opintojen tai muiden painavien syiden vuoksi.

Koulukieltä ei pidä vaihtaa usein eikä tarpeettomasti. Koulussa opittava tiedonalojen kieli on oppimisen tärkeä edellytys. Se kehittyy kouluvuosien aikana. On tärkeää, että lapsella on vähintään yksi vahva kieli, jolla hän hallitsee tiedonalojen kielen ja pystyy abstraktiin ajatteluun.

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Lue lisää lähiohjaajan roolista.

Takaisin sivulle Lapseni ei käy muuta koulua