Näin haet Kulkuriin

Valintaperusteet

Ennen valintaa koko oppimäärää opiskelemaan hakevien oppilaiden perheiden on pohdittava etäopiskelun edellytyksiä. Etäkoulu Kulkurin valintakriteerit ovat:

Oppilaalla on aikuinen, suomenkielinen lähiohjaaja

Peruskoululainen ei pärjää etäopinnoissa yksin, vaan tarvitsee jatkuvaa aikuisen ohjausta ja tukea. Lähiohjaaja on useimmiten lapsen vanhempi, mutta ohjaus voidaan järjestää myös muuten (esim. palkattu kotiohjaaja).

Hyvä suomen kielen taito

Kulkurissa opiskellaan suomen kielellä. Opiskelun onnistuminen edellyttää äidinkielenomaista suomen kielen taitoa sekä oppilaalta että ohjaajalta.

Opiskelutaidot, motivaatio ja sitoutuminen ohjaukseen

Etäopiskelun onnistuminen vaatii lapselta myönteistä suhtautumista opiskeluun/koulunkäyntiin. Erityisesti yläkoululaisella opiskelutaidot korostuvat, sillä opiskeltavaa on paljon. Etäopiskelu edellyttää aktiivista otetta opiskeluun ja halua kehittyä itseohjautuvuudessa. Oppilaan että ohjaajan on sitouduttava opiskelun suunnitteluun ja osallistuttava opinto-ohjaukseen.

Tietokone ja toimiva nettiyhteys

Verkko-opiskelussa tarvitaan toimiva tietokone, nettiyhteys ja osalla kursseista oppikirjat.

Hakuajat

Syyslukukauden ja koko lukuvuoden opintoihin voi hakea lokakuun loppuun mennessä.
Kevätlukukauden opintoihin voi hakea tammikuun loppuun mennessä.

Hakuprosessi

Hakumenettely koskee perheitä, joiden lapsi ei käy muuta koulua

 1. Pohdi tarkkaan eri kouluvaihtoehtoja
  Mikä on lapsesi kannalta paras kouluvaihtoehto? Voitteko perheenä sitoutua vaativaan etäopetukseen? Etäkoulu Kulkurin sitoutumislomake_YLÄKOULU.
 2. Täytä Kulkurin hakulomake
  Kun lapsi ilmoitetaan opiskelemaan kaikkia oppiaineita, on täytettävä Kulkurin hakulomake.
 3. Sovi aika haastatteluun
  Lisäksi haastattelemme perheet. Opinto-ohjaaja sopii ajan etähaastattelulle. Koulupaikka Kulkurissa on ehdollinen, kunnes koulunjohtaja vahvistaa oppilaaksi ottamisen.
 4. Koulunjohtaja lähettää päätöksestä tiedon sähköpostitse.
  Tarvittaessa voimme edellyttää hakulomakkeen ja haastattelun lisäksi kielitestiä tai lisänäyttöjä aikaisemmista opinnoista.

HUOM! Opiskeluoikeus Kulkurissa on voimassa yhden lukuvuoden tai lukukauden, tilanteesta riippuen. Kulkuri pidättää oikeuden hylätä hakemus, jos kaikki hakukriteerit eivät täyty tai sitoutumislomaketta ei ole edellisenä lukuvuonna noudatettu.