Lapseni ei käy paikallista koulua

Lue lisää napauttamalla seuraavia otsikoita:

Siirtyminen etäopetukseen

Kun lähiopetus ei onnistu, Kulkurissa voi opiskella etänä.

Etäkoululainen tarvitsee lähiohjaajan

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa.

Näin haet Kulkuriin

Ennen valintaa koko oppimäärää opiskelemaan hakevien oppilaiden perheiden on pohdittava etäopiskelun edellytyksiä. Tutustu Etäkoulu Kulkurin valintakriteereihin.

Päättötodistus Kulkurista

Etäkoulu Kulkurin ulkomailla asuva oppilas voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän ns. erityisessä tutkinnossa. Suorittaminen tapahtuu joko osallistumalla kurssin päätteeksi valvottuun päättökokeeseen (lukuaineet) tai kokoamalla kurssin aikana portfolio (taito- ja taideaineet).