Hinnasto

Etäopiskelun hinta koostuu:

 • oppiainekohtaisista kurssimaksuista
 • mahdollisista oppikirjoista
 • mahdollisista postimaksuista ja lisäpalveluista.

Oppikirjat eivät sisälly kurssien hintaan. Voimassa olevat kirjojen hinnat ovat kurssin ilmoittautumislomakkeen Tuotteet-kohdassa.

Verkkokurssit

250-310 € / kurssi

Hinta sisältää

  • lukuvuoden mittaisen opiskelijaoikeuden verkkokurssilla,
  • opettajan ohjauksen ja palvelut lukuvuoden aikana sekä
  • 2-4 reaaliaikaista etäopetustuokioita.

Hinta ei sisällä oppikirjoja. Kirjojen hinnat näkyvät ilmoittautumislomakkeen Tuotteet-kohdassa

Tukiopetus

60 € / tuokio

Tarvittaessa Kulkurin opettaja voi antaa oppilaalle verkkokurssiin liittyvää henkilökohtaista tukiopetusta. Opetus tapahtuu verkkoneuvotteluohjelman välityksellä ja maksaa 60 € / tuokio (kesto 30-45 minuuttia).
Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen erityisessä tutkinnossa (ulkomailla asuvat oppilaat)

90 – 150 € / oppiaine

Päättökokeen hinta:

 • Kulkurin ulkomailla asuvat oppilaat 90 € / oppiaine
 • muut kuin Kulkurin oppilaat (ulkomailla asuvat) 150 € / oppiaine.

Hinta sisältää

 • kirjallisen päättökokeen (koe lähetetään tarvittaessa valvojalle ulkomaille) ja tarvittaessa suullisen haastattelun
 • valvonnan Kulkurin toimistossa
 • päättöarvioinnin
 • päättötodistuksen (lähetetään oppilaalle postitse)

Erityisen tutkinnon vastaanottaa ja päättötodistukset Kulkurin ulkomailla asuville oppilaille kirjoittaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Kielitesti

50 € / oppilas

Hinta sisältää

 • tunnukset verkkoympäristössä tehtävään testiin,
 • testin tarkistuksen ja
 • Etäkoulu Kulkurin opettajan yksilöllisen arvion tuloksista.

Testi auttaa hahmottamaan oppilaan kielitaidon eri osa-alueiden tasoa. Testi kertoo, onko suomen kieli lapselle äidinkielen vai toisen kielen tasoinen ja helpottaa oikean kurssin valintaa.

Suomenkieliset todistukset

20 € / kpl

Kurssimaksu sisältää yhden todistuksen. Ylimääräiset todistukset maksavat 20 € / kpl.
Englanninkieliset todistukset

30 € / kpl

Englanninkieliset todistukset maksavat 30 € / kpl.