Opetuksen kehittäminen

Kulkuri-verkkokoulu kehittää perusopetusikäisten oppilaiden verkko-opetusta. Kaikessa kehittämistyössä tavoitteena on parempi oppiminen. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kordelinin säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto. Kehittämishankkeemme:

Lukuvuoden 2022–2023 kehittämisteemana on verkkokoulun päivitetyn laatukäsikirjan (Kulkurin käsikirja) jalkauttaminen. Kehitämme verkkokurssiemme laatua ja yhtenäistämme kurssikäytäntöjä.

Vuosina 2022–2023 teemme LUMA-keskus Lapin kanssa yhteistyötä ja toteutamme opettajien täydennyskoulutuksen LUMA-aineiden (luonnontieteellismatemaattisten aineiden) etäopetuksesta. Teemana on erityisesti tutkiva oppiminen ja toiminnallisuus.

Lukuvuoden 2021–2022 aikana kehitimme Etäkoulu Kulkurin saavutettavuutta. Tarjosimme kaikille opettajillemme saavutettavuuskoulutusta ja teimme verkkokoulun kaikille kursseille saavutettavuuden arvioinnin. Lukuvuoden aikana syntyi myös Etäkoulu Kulkurin Canvas-oppimisympäristön saavutettavuusseloste.

Lukuvuoden 2021-2022 Erasmus+ -liikkuvuushankkeessa tutustuimme Ruotsin ja Belgian Kulkuria vastaaviin etäkouluihin.

2020-2022 toteutettiin mobiilietäopetusta al-Holin vankileirin suomalaislapsille, kehitettin mobiilietäopetuksen toimintamalli ja laadittiin sen kuvausraportit. Tavoitteena oli turvata lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen poikkeuksellisissa olosuhteissa sekä tuoda lasten ja nuorten arkeen rutiinia, virikkeitä ja mahdollisuuksia oppimisen ja oivaltamisen iloon. Lisäksi tavoitteena oli tukea ja edistää kriisin keskellä elävien lasten ja nuorten kotoutumista Suomeen. 

Lukuvuoden 2020-2021 Verkko-opettajan oppimispolku -projektissa kehitimme opettajien innovaatio-osaamista sekä taitoa luoda sisältöjä, toimia ja opettaa digitaalisissa ympäristöissä.

Lukuvuonna 2018-2019 toteutimme verkkokoulussa OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifioinnin.

Lukuvuoden 2016-2017 hanke keskittyi monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teemana oli metsä ja oppimiskokonaisuuden muotoilussa hyödynnettiin design-perusteista pedagogiikkaa ja Case Forest -menetelmää.

Lukuvuonna 2015-2016 Kulkuri ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Opettajankoulutuslaitos sekä Jyväskylän kaupunki toteuttivat hankkeen yhdessä. Osallistujlle, perusopetuksen opettajille, annettiin valmiuksia suunnitella ja toteuttaa monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia osana omaa opetustyötään.

Lukuvuoden 2014-2015 ILMIÖ-hankkeessa Kulkuri-verkkokoulu toteutti oppiainerajat ylittävän ilmiöoppimisen projektin yhdessä Kolin koulun kanssa. Hankkeessa koottiin ilmiö-opas, jonka avulla muut koulut voivat toteuttaa vastaavia projekteja.

Lukuvuosina 2009-2014 kehitettiin ulkomailla asuvan oppilaan Kulkuri-verkkokoulu. Verkkokoulua myös pilotoitiin suomalaisen perusopetuksen erityistilanteissa: yläkoulun erityisopetuksen ja pienten, syrjäisten koulujen opetuksen tukena. Kumppanuuskouluja ovat olleet mm. Turun ja Viikin normaalikoulut, Tarton suomalainen koulu ja Kolin koulu Lieksassa.