Mikä on Etäkoulu Kulkuri ja Nomadskolan?

Maailman paras verkkokoulu

Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan suomalaislapsen oma verkkokoulu. Kulkurissa oppilaat voivat opiskella äidinkieltä ja äidinkielellä, tarvittaessa koko perusopetuksen oppimäärän.

Kulkurissa opiskelee vuosittain noin 500 oppilasta kaikkialla maailmassa. Canvas-ympäristössä toimivassa verkkokoulussa on 80 verkkokurssia ja 30 tuntiopettajaa. Opiskella voi kaikkia yläkoulun pakollisia aineita ja alakoulun lukuaineita. Arjen ja opiskelun sujumisesta kotona vastaavat huoltajat tai muut lähiohjaajat.

Kaikilla Kulkurin opettajilla on suomalaisen peruskoulun opettajan kelpoisuus. Panostamme verkko-opettajien ammattitaidon kehittämiseen.

Toimintamme perustana ovat suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi Kvs-säätiön  arvot ja eettiset periaatteet. Okka-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti ja Unesco-kouluverkoston tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme. Lue lisää kestävään tulevaisuuteen tähtäävästä toiminnastamme.

Kulkurin yhteydessä toimii ruotsinkielinen Nomadskolan, jonka toiminnasta Kvs-säätiö vastaa yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa.

Suomalaista etäopetusta jo 100 vuotta

Kulkuri jatkaa Kvs-säätiön satavuotisen etäopetuksen perinnettä. Suomalainen etäopetus alkoi Kansanvalistusseuran Kirjeopiston perustamisesta vuonna 1920.  Perusopetusikäisten etäopetusta säätiössä on kehitetty vuodesta 1975 ja verkko-opetusta 2000-luvun alusta alkaen.

Kulkuri-verkkokoulu on oppiva etäyhteisö, jonka lähtökohta on pedagoginen hyvinvointi: myönteinen ilmapiiri, osallisuus ja yhteisöllisyys edistävät oppimista, motivaatiota ja sitoutumista.

Verkkokoulun yhteisöön kuuluvat oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta sekä oppilaiden huoltajat ja lähiohjaajat.

Visiomme on olla maailman paras verkkokoulu, jossa on ilo oppia ja opettaa.

Nomadskolan

Kulkurin yhteydessä toimii ruotsinkielinen Nomadskolan, jonka toiminnasta Kvs-säätiö vastaa yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa. Nomadskolanissa ulkomailla asuvat suomenruotsalaiset oppilaat voivat opiskella ruotsia äidinkielenä ja suomea toisena kotimaisena kielenä.