Suomea Afrikan auringon alla

Suomea Afrikan auringon alla

Ruandassa kaksi vuotta asuvat Maini ja Viena Moliis käyvät Kigalin kansainvälistä koulua. Suomen kieltä he opiskelevat Kulkuri-verkkokoulussa.

Tyttöjen koulukieli Ruandassa on englanti. Perheen äidin Katja Moliisin mielestä lasten oman äidinkielen ylläpitäminen ja opiskelu on tärkeää, jotta lapset voivat palata suomalaiseen kouluun. Toisaalta vahva oma kieli antaa pohjan muiden vieraiden kielten oppimiselle.

Kulkuri-opiskelu kannustaa myös lukemaan suomenkielistä kirjallisuutta. “Suomen kieli on sitä paitsi erinomainen salakieli paikassa, jossa on hyvin vähän muita suomalaisia tai suomen kielen taitoisia” Katja Moliis nauraa.

Reaaliaikaiset nettitunnit ja aktiivinen opettaja motivoivat

Vaikka päivät kuluvat kansainvälisessä koulussa, Maini ja Viena ovat niin innokkaita Kulkuri-koululaisia, että opiskelun pariin heitä ei ole tarvinnut patistaa. Nettitunnit ja verkko-opettajan aktiivinen yhteydenpito motivoivat.

Neljäsluokkalainen  tekee tehtäviä jo varsin itsenäisesti, välillä apua pyytäen. Hänelle on tärkeää, että jompikumpi vanhemmista tarkistaa tehtävät ennen palautusta. Tokaluokkalainen tarvitsee vielä aikuisen viereensä työskentelyä tukemaan.

Tytöt tekevät kuukauden tehtävät yleensä hyvissä ajoin. Koska kansainvälisen koulun koulupäivät ovat harrastuksineen pitkiä, tehtäviä tehdään viikonloppuisin. Vanhemmat muistuttavat, että nyt olisi hyvä hetki kaivaa lukukirja esiin. “Hetkestä riippuen lapset tekevät yhden tai useampia tehtäviä kerralla. Etenkin kuun alussa uuden jakson avautuessa tehtäviä tehdään alkuinnostuksen voimin etupainotteisesti” Katja Moliis kertoo.

Suomenkielisten kirjojen saaminen Ruandaan on haaste

Äidinkielen opiskelu vie viikossa aikaa tunnista pariin tuntiin. Kirja-arvostelut tai muut laajemmat kirjoitustehtävät joskus enemmänkin.

Lukeminen on Katja Moliisin mielestä tärkeää: “Suomenkielisten kirjojen lukemiseen käytettyä aikaa emme ole laskeneet mukaan Kulkurin työtunteihin. Suurin haasteemme ei liitykään aikatauluun, vaan suomenkielisten kirjojen riittävyyteen. Jokainen vieras Suomesta joutuu tuomaan kirjoja lapsille, vaikka luemme ja kuuntelemme myös kirjaston suomenkielisiä e-kirjoja.”

Tietoa Kulkurista tarvitaan jo muuttoa suunnitellessa

“Olisi hyvä, jos lähtökoulun luokanopettaja olisi osannut ohjata meidät Kulkuriin jo siinä vaiheessa kun aloimme valmistelemaan muuttoa” toivoo Katja Moliis ja jatkaa: “Itse kuulimme Kulkurista sattumalta toiselta ulkomailla asuvalta suomalaiselta perheeltä. Olimme yllättyneitä ja mielissämme tästä mahdollisuudesta.”

Moliisit suosittelevat Kulkurin verkkokursseja ulkomaille muuttaville suomalaisille perheille ja ulkosuomalaisille lapsille: “Olemme kannustaneet Meksikossa asuvia serkkujakin aloittamaan “isänkielen” opiskelun Kulkurissa.”

Nettitunnit ja verkko-opettajan aktiivinen yhteydenpito motivoivat.