Kestävä kehitys ja tulevaisuus Kulkurissa

Etäkoulu Kulkuri palkittiin OKKA-säätiön (opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) kestävän kehityksen sertifikaatilla joulukuussa 2019 kestävän kehityksen arvojen ja teemojen huomioimisesta opetustyössä. Kulkurista tuli näin ensimmäinen sertifikaatin saanut verkkokoulu.

Kestävän kehityksen arvot ovat läsnä kaikessa Kulkurin toiminnassa. Koulun arvoissa ja opetustyössä korostuvat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

Kulkuri-verkkokoulussa toimii kestävän kehityksen tiimi, joka suunnittelee kestävän kehityksen ohjelman ja vastaa sen toimeenpanosta yhdessä koulunjohtajan kanssa. Toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi jokainen uusi opettaja saa lukuvuoden alussa kestävän kehityksen koulutuksen, jossa sen teemoja ja arvoja tuodaan näkyväksi osaksi opetustyötä.

Oppilaat tutustuvat kestävän kehityksen teemoihin erilaisten kurssitehtävien, etätapaamisten sekä vuosittaisen ilmiöprojektin kautta. Oppilaiden osallistamiseksi Kulkuri-verkkokoululla on lisäksi oma oppilastoimikunta, joka suunnittelee ja toteuttaa oppilaille erilaista ohjelmaa vuoden teemapäivinä.

Kulkurin kestävän kehityksen vuosikellossa on kuvattu lukuvuoden toimintaa kestävän kehityksen teemojen osalta:Kulkurikoulun kestävän kehityksen vuosikello (2023)
by Roosa Kuusisto

Lukuvuonna 2021-22 oppilastoimikunta ja kestävän kehityksen tiimi kokosivat Kulkurin oppilaiden kestävän kehityksen säännöt:

 

Kulkurissa ymmärretään, että koulutuksen on entistä enemmän tuettava tulevaisuuden taitoja ja tartuttava vahvemmin tulevaisuuden haasteisiin. Niinpä Kulkurikoulun kestävän kehityksen toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja seuraavana tavoitteenamme onkin saavuttaa kestävän tulevaisuuden sertifikaatti vuonna 2023.

Etäkoulu Kulkuri on myös osa maailmanlaajuista Unesco-kouluverkostoa. Unesco-kouluna Kulkuri on sitoutunut edistämään Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eriarvoisuuden vähentämistä, hyvinvoinnin lisäämistä ja ilmaston puolesta toimimista. Unesco-toiminnassa painotetaan myös ympäristön sekä kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojelemista.

Kansainvälisen Unesco-kouluverkoston toiminnan keskeisenä tavoitteena on maailmankansalaisuus. Monille kulkureille maailmankansalaisuus voi tuntua selvältä. Erilaisten kulttuurien tuntemisen lisäksi se tarkoittaa myös sitä, että pyrimme aktiivisesti toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Agenda 2030 -tavoitteet ovat tärkeä osa koulun arkea ja kaikkea opetustyötä. Unesco-koulut nostavat yhteisiä tavoitteita esiin myös YK:n ja Unescon teemapäivinä. Kulkurissa vietämme 21. helmikuuta kansainvälistä äidinkielen päivää ja lisäksi kahta vuosittain vaihtuvaa teemapäivää.

Kulkurikoulun kestävän kehityksen puu by Roosa Kuusisto